O nas

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej skupia ponad 50 organizacji samopomocowych z Łodzi i regionu łódzkiego. Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

Działalność Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pomaga środowisku osób niepełnosprawnych w realizacji tworzenia odpowiednich warunków do aktywnego życia społecznego i zawodowego, a władzom miasta zapewnia pełniejszą informację i łatwiejszą pracę na rzecz miasta i społeczeństwa, częścią którego są również osoby niepełnosprawne.

Wielkość czcionki
Kontrast