Dźwięki i słowa

O projekcie

Dźwięki i słowa

Ideą stworzenia projektu Dźwięki i Słowa realizowanego w ramach programu „Kultura w Sieci” było przygotowanie cyklu programów o tematyce muzycznej, zrealizowanych we wnętrzach Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 17.
Projekt obejmuje przygotowanie filmów prezentujących warsztaty, wywiady oraz koncerty zaproszonych artystów.
Cykl przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych muzyków, muzyków amatorów ale także sympatyków wszelkiego gatunku muzyki. Cykl programów multimedialnych łączyć będzie cele edukacyjne z promocją i upowszechnianiem działalności twórczej, artystycznej za pośrednictwem współczesnych kanałów przekazu on-line. Dostępność materiałów kulturalnych w sieci ma na celu upowszechnianie dorobku kultury jak również zwiększenie obecności kultury w przestrzeni społecznej, dzięki czemu zwiększy się łatwość w dostępie do zasobów twórczych polskich twórców i artystów.

Szczególna lokalizacja większości wydarzeń w połączeniu z zaangażowaniem także artystów niepełnosprawnych nadaje szczególnego charakteru tego projektu, łamiąc bariery i ukazując zarazem wybitne uzdolnienia osób niepełnosprawnych obecnych w naszym codziennym życiu.

O projekcie kultura w sieci

Program Kultura w Sieci realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

W ramach projektu sfinansowane zostały:

- warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury

- wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury

- udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych

- tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury

- tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki)

Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.

Wielkość czcionki
Kontrast